Välj en sida

När du ska starta ditt bolag måste du bestämma vilken företagsform du ska välja. Det finns en mängd olika företagsformer att välja mellan och de skiljer sig åt på några viktiga punkter. Vilken företagsform du ska välja beror på olika saker såsom om du ska arbeta själv, hur mycket egna pengar du har att lägga in i bolaget från start och så vidare.

Enskild firma:

Om du ska starta ditt företag själv kan en enskild firma vara något för dig. Det krävs inget satsat kapital men det finns inte heller någon gräns mellan din personliga ekonomi och företagets ekonomi.  Du driver och äger företaget själv och företagets organisationsnummer är samma som ditt eget personnummer. Du kan anställa personal i din enskilda firma och du måste då registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Nackdelen med en enskild firma är just att du personligt ansvarar för företagets skulder och ingångna avtal medan fördelen är avsaknad på kravet på kapital. En del av den personliga risken brukar man kunna minska med en så kallad företagsförsäkring. 

Aktiebolag:

Ett aktiebolag kan du starta själv eller tillsammans med flera andra personer. Det krävs ett aktiekapital på minst 25 000 kronor för att starta företaget och det personliga ansvaret för ditt bolags skulder är normalt begränsat till detta aktiekapital. För till exempel obetalda skatter och avgifter kan du fortfarande bli personligt betalningsansvarig men rent generellt är risken med personligt ansvar lägre med ett aktiebolag. 

Handelsbolag och Kommanditbolag:

Om ni är minst två personer som ska starta företag ihop kan ett handelsbolag vara ett alternativ. Här finns det inget krav på satsat kapital men däremot är delägarna i bolaget personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder. Det solidariska ansvaret medför att varje bolagsman kan bli tvungen att betala alla skulder för företaget och sin tur kräva övriga bolagsmän på deras andel av skulden. Man bör därför skriva ett kompanjonavtal om man väljer att ingå i ett handelsbolag tillsammans med flera andra personer. 

Ett kommanditbolag är en slags variant av ett handelsbolag. I ett kommanditbolag är en person obegränsat ansvarig för företagets skulder, övriga personer är endast ansvariga med det kapital de satsat. 

Ekonomisk förening:

Det krävs minst 3 personer för att starta en ekonomisk förening. Medlemmarnas ekonomiska ansvar i en ekonomisk förening är endast begränsat till själva medlemsinsatsen.