Välj en sida

Att marknadsföra ditt företag:

När allt det praktiska är på plats (eller i alla fall det mesta) är det dags att fundera på hur du ska nå ut med information om ditt företag. Hur ska folk få reda på att du finns och vilka tjänster eller varor du tillhandahåller? Som en del av din affärsplan bör du ha...