Välj en sida

När allt det praktiska är på plats (eller i alla fall det mesta) är det dags att fundera på hur du ska nå ut med information om ditt företag. Hur ska folk få reda på att du finns och vilka tjänster eller varor du tillhandahåller? Som en del av din affärsplan bör du ha upprättat en marknadsplan. Din plan bör ge en helhetsbild över din marknadsföring, var du står i dagsläget och var du siktar att nå.  Med en ordentlig plan på plats är det större chans att du inte missar någonting viktigt, prioriterar rätt och får större förståelse för vad som krävs för att du ska lyckas nå ut med ditt företag. 

Du börjar med att beskriva nuläget i din marknadsplan. Beskriv ditt företag samt dess produkt eller vilken tjänst det är du tillhandahåller. Notera vilka fördelar ditt företag har och vad det är som gör det unikt. Du kan gärna göra en så kallad SWOT-analys (strenghts, weaknesses, opportunities och threats) som en del av din plan. Det innebär att du noga kartlägger just de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns i just det ditt företag erbjuder. Skriv gärna några ord om ditt företags identitet också, hur ska kunderna se på ditt företag? Läs på om dina konkurrenter och deras svagheter och styrkor. På vilket sätt kan de vara ett hot mot ditt företag och hur förebygger du det?

Nästa steg är att sätta syfte och mål för din marknadsföring. Vill du ha fler kunder, större kunder, eller vill du att dina existerande kunder ska handla mer än de gör? 

Hur ser din målgrupp ut? Är det nya kunder eller existerande kunder? Hur gamla är de, var bor de och vilka budskap lyssnar de till? 

Nu är det dags att bestämma vilka slags marknadsföringsaktiviteter du ska ägna dig åt. Via vilka kanaler når du dina kunder? Vilka budskap och vilket innehåll tilltalar just din målgrupp? Bestäm dig för vilka kanaler du ska jobba igenom, det finns en uppsjö att välja mellan. Nyhetsbrev, sociala media, e-mailutskick och annonser i olika branschtidningar är olika exempel på hur man kan marknadsföra sig mot olika målgrupper. Sätt upp en plan för hur du ska gå tillväga. Sätt upp en budget och en tidsplan för din marknadsföring och glöm inte att du med jämna mellanrum ska följa upp och utvärdera det du bestämt utifrån din plan. 

Nu är alla de viktigaste pusselbitarna på plats och du kan sätta igång och arbeta med ditt företag.